Disclaimer

Disclaimer voor kledijtransfers.be

Zeefdruk Dejonghe B.V. (Kamer van Koophandel: 886063029), hierna te noemen kledijtransfers.be, verleent u hierbij toegang tot kledijtransfers.be (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Zeefdruk Dejonghe B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zeefdruk Dejonghe B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zeefdruk Dejonghe B.V.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zeefdruk Dejonghe B.V. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zeefdruk Dejonghe B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeefdruk Dejonghe B.V.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zeefdruk Dejonghe B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan ten allen tijde gewijzigd worden.

Bestel je liever jouw textiel inclusief opdruk?
Maak vrijblijvend jouw online offerte aan!
www.textielbedrukkingen.be